Phil & Foster at Stapleton Bluegrass Festival

Stapleton, AL